Archiv rubriky: Právo pro motoristy

Registrace vozidel po 1.1.2015

Připravili jsme krátký souhrn nejdůležitějších změn, které vyplynou z novely zákona č. 56/2001 Sb., novelizačním předpisem č. č. 239/2013 Sb., který připravilo ministerstvo dopravy, nabývá účinnosti 1.1.2015 a který dopadne velmi výrazným způsobem na veškeré úkony s registrem vozidel.

Celý příspěvek

Vybírání kaucí v praxi

V tomto příspěvku se budeme věnovat problematice kaucí, které může Policie ČR vybírat od řidičů v případě, že nesouhlasí s řešením přestupku v blokovém řízení. Na základě dostupné judikatury také nastíníme možnosti, jak nedat policistům možnost vykonstruovat důvod pro vyměření kauce.

Celý příspěvek

Správní delikt provozovatele vozidla v praxi. Díl II.

V předchozí části pojednání o správním deliktu provozovatele vozidla jsme popsali stručně průběh řízení v případě porušení ustanovení ZPPK, které bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného  technického   prostředku   používaného   bez  obsluhy  při  dohledu  na  bezpečnost   provozu   na   pozemních  komunikacích  nebo pokud  se  jedná  o  neoprávněné zastavení nebo stání. Dále jsme uvedli na pravou míru nejčastější omyly, které kolují mezi motoristickou veřejností.

Celý příspěvek