Archiv pro měsíc: Srpen 2014

Správní delikt provozovatele vozidla v praxi. Díl II.

V předchozí části pojednání o správním deliktu provozovatele vozidla jsme popsali stručně průběh řízení v případě porušení ustanovení ZPPK, které bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného  technického   prostředku   používaného   bez  obsluhy  při  dohledu  na  bezpečnost   provozu   na   pozemních  komunikacích  nebo pokud  se  jedná  o  neoprávněné zastavení nebo stání. Dále jsme uvedli na pravou míru nejčastější omyly, které kolují mezi motoristickou veřejností.

Celý příspěvek